IDEARI

Què és MOVEM Tortosa?

MOVEM Tortosa és una proposta ciutadana per posar les institucions al servei de la ciutadania.

Per això, hem de fer confluir les prioritats de la ciutadania amb una nova cultura política sorgida d’aquesta iniciativa.

Som un moviment ciutadà transversal i inclusiu que hem decidit treballar per millorar la nostra ciutat. El nostre bagatge personal, social i humà, és el reflex de qui som, gent implicada que creu que una altra ciutat és possible i que volem aconseguir-ho movent Tortosa.

La construcció de la Tortosa del demà necessita d’una visió multidisciplinar que entengui i accepti la diversitat dels seus agents socials. La nostra, és una proposta inclusiva, que naix de la societat civil amb la intenció d’implicar la ciutadania en un nou model de governar la ciutat.

MOVEM Tortosa és un projecte que creix amb la ciutat, que es nodreix de la implicació dels seus ciutadans i ciutadanes i que ha de donar lloc a una ciutat més eficient, més sostenible i més coherent.

Per què cal  MOURE Tortosa?

Perquè estimem la nostra ciutat.

Perquè ens agrada la diversitat, l’esperit acollidor i obert de Tortosa i el caràcter reivindicatiu i emprenedor de la seua gent.

Perquè no ens agrada viure en la tercera ciutat més pobra de Catalunya, no ens agrada l’increment de les desigualtats socials ni la precarietat dels serveis bàsics.

Perquè hem viscut impassibles la venda irresponsable d’allò que és nostre.

Perquè a Tortosa li manca un projecte il·lusionant i engrescador que cohesioni la ciutadania, l’administració i als agents socials per moure Tortosa cap al futur.

Perquè tots i totes sabem que estem perdent Tortosa i  per recuperar-la necessitem iniciar un nou projecte de ciutat. Un projecte, obert, inclusiu i participatiu que no parteixi d’un programa elaborat en un despatx tancat.

Què volem?

Volem unes institucions obertes a la ciutadania.

Volem fomentar la participació ciutadana per construir un projecte coherent i transparent que situï a les persones al centre de les nostres prioritats.

Volem generar un espai de confluència que sumi esforços i que treballi per donar resposta a les necessitats dels ciutadans.

Volem millorar el funcionament de l’administració i convertir Tortosa en un espai de noves oportunitats.

Volem que la política municipal s’utilitzi com a finalitat i com a instrument per al bé comú.

Volem que es governi allunyats dels debats estrictament ideològics i partidistes i ser propulsors d’un consens social ampli per solucionar els problemes quotidians de la ciutadania.

Per tot això, el nostre principal objectiu és la defensa dels drets de la ciutadania. Per aconseguir-ho cal impulsar una economia basada en la igualtat i la sostenibilitat mediambiental. Cal establir un compromís ètic entre els governants i els ciutadans, i cal fomentar una gestió pública transparent i participativa que treballi per una nova democratització de les institucions municipals.

Com ho farem?

Mitjançant un procés de construcció col·lectiva amb el qual s’hi pot implicar tothom. Les propostes per transformar la ciutat i les seves institucions s’han d’elaborar de manera conjunta a partir d’iniciatives ja existents, i d’altres que caldrà anar construint.

Per fer-ho, iniciarem un procés que impliqui molta gent i que ens permeti treballar a partir d’objectius concrets. Les propostes per transformar la ciutat i les seves institucions s’han d’elaborar de manera col·lectiva.

Busquem la complicitat dels barris i els pobles, dels agents socials, de les formacions polítiques i de les persones sense adscripció, que vulguin implicar-se per sumar en un projecte realment nou.

Et proposem una nova manera de gestionar el municipi, centrada en la ciutadania i les seves necessitats reals.

Per a això volem que participis, que t’impliquis i sobretot que sumem per MOURE Tortosa.