MOVEM TORTOSA PRESENTA LES PROPOSTES A LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2018.

El grup municipal de Movem Tortosa-Entesa, a través del seu portaveu Jordi Jordan, ha presentat aquest matí les aportacions a les ordenances fiscals per al 2018.

En aquest sentit, Jordi Jordan, ha denunciat que tot i que el govern municipal fa mesos que hi treballa, només han deixat a la resta dels grups tres dies per a fer-ne les aportacions.

Les aportacions realitzades pel grup municipal de Movem Tortosa giren entorn a tres eixos, l’equitat, la sostenibilitat i el desenvolupament.

Del primer eix, Jordi Jordan destaca la demanda de bonificacions de l’IBI en funció de renda, bonificacions del 80% de l’impost de vehicles als autònoms que hagin extingit l’activitat laboral, i la bonificació del 20% per als guals en funció de la renda.

Del segon eix, la sostenibilitat, es destaca que cal premiar als ciutadans i ciutadanes més responsables, amb la reducció de la taxa d’escombraries d’entre un 10 i un 20% en funció de l’ús de la deixalleria municipal. Aquest control es realitzaria mitjançant una targeta d’ús de la deixalleria. En quant a la taxa en ús comercial, es demana que aquesta sigui en funció als metres quadrats de l’establiment i una quantitat fixa en funció del tipus de residus. Una següent aportació, seria per a una bonificació del 15 al 30% per als edificis que utilitzin l’energia solar i que per normativa no estiguin obligats. De la mateixa manera, aquella activitat econòmica que utilitzi l’energia solar hauria de tenir una bonificació del 40%. Finalment, a la taxa de mercats es proposa una bonificació del 20% per a la venta de productes ecològics, així com a la taxa de la zona blava es demana una bonificació del 100% per a vehicles amb zero emissions i del 50% per a vehicles de baixa emissió a les dues primeres hores.

Finalment al tercer eix, es demana una bonificació del 10 al 40% de l’IAE a les activitats que incrementin la plantilla amb contractes indefinits, una exempció del 100% a la llicència d’obertura de les activitats que generin llocs de treball. En quant a la taxa d’escombraries de les activitats econòmiques aturades es demana que es pagui el tipus més baix.

IMG-20170908-WA0000