Movem Tortosa continua defensant que són possibles les ajudes de 1.000€ per al comerç

Un cop repartides les ajudes de la primera convocatòria i ja aprovada la quantitat a repartir en una segona, el primer grup de l’oposició en fa un balanç dels resultats, on els números demostren que les ajudes que reclamava la oposició de 1.000€ per establiment eren possibles.

En la primera convocatòria l’import total d’ajudes ha estat de 350.000€, dels quals se n’han repartit 400€ per a cadascun dels 326 expedients aprovats, sent un total de 130.400€ repartits i 219.600€ que no han arribat al comerç i han quedat deserts.

Ara s’han aprovat 150.000€ d’import total d’ajudes per a una segona convocatòria. Tot i que es preveu que el nombre d’expedients serà menor, si prenem en consideració els mateixos expedients de la primera convocatòria, quedarien 19.600€ que tampoc arribarien al comerç, sent un total de 239.200€ els que no podran servir d’ajuda als comerços que tant ho necessiten, demostrant que els 1.000€ d’ajudes per expedient que demanava l’oposició eren factibles.

Cal recordar que l’oposició ja havia presentat una moció al Ple de l’Ajuntament de Tortosa reclamant aquests 1.000€ d’ajudes per establiment i que fins i tot s’havia aprovat, però no sent considerades després en la definició de les ajudes a atorgar que finalment han estat de 400€ per establiment.

Davant d’aquesta evidència, Movem Tortosa lamenta que aquestes ajudes no hagin pogut arribar als establiments. En aquest sentit el portaveu del primer grup de l’oposició Jordi Jordan remarca que “s’haguessin pogut donat aquests 1.000€ i fins i tot més, però no s’ha fet per la manca de voluntat política i de sensibilitat davant dels sectors afectats mostrada pel govern sociovergent”, i afegeix que “des de Movem Tortosa continuarem reclamant durant l’any vinent que aquestes ajudes siguin com a mínim de 1.000€, que és el que ha demanat l’oposició des del principi”.

Tortosa, 29 de Desembre de 2020

Movem Tortosa recorda que l’enllumenat és encara deficient a la majoria de barris del municipi

El 2017 Movem Tortosa va presentar els resultats d’una auditoria sobre l’enllumenat realitzada a partir de les aportacions de la ciutadania i amb la col·laboració d’un grup d’enginyers que concloïa que la ciutat estava fosca. Es van analitzar diferents punts de llum als barris de Ferreries, Sant Llàtzer, el Centre-Nucli Antic i El Temple i el resultat fou que pràcticament un 80% estaven sota el nivells mínims que estipula la normativa general.

Ja en aquell moment se’n van definir les principals causes. La substitució de làmpades de vapor de mercuri i vapor de sodi per tecnologia LED sense modificar les distàncies entre punts ni l’altura d’aquests, i no afegir-hi braços per poder superar els arbres i focalitzar l’enllumenat als vials, no només deixava Tortosa a les fosques sinó que suposa un perill per als vianants.

Des de Movem Tortosa ja es va reclama al govern del PDeCAT en aquell moment mitjançant una moció que posés fil a l’agulla per revertir aquesta situació, moció que va ser rebutjada ja que es negava la necessitat de millorar l’enllumenat del municipi i es va parlar de manipulació dels resultats. Cal recordar també, que una de les propostes electorals de Movem Tortosa suposava un pla de millora de l’enllumenat, situant aquesta problemàtica al centre del debat polític en quant a mancances estructurals del municipi.

Finalment, 3 anys després l’Ajuntament de Tortosa està duent a terme obres de renovació de l’enllumenat. En aquest sentit, el portaveu de Movem Tortosa Jordi Jordan explica “ens deien que mentíem i que Tortosa no estava fosca, celebrem que es dugin a terme aquestes mesures tant necessàries per a la ciutat però no podem oblidar que s’ha perdut el temps i que actuïn ara només és una constatació del seu fracàs de gestió” i que “així es demostra que Movem Tortosa marca el ritme de l’acció de govern, anant sempre a remolc de les nostres propostes que finalment acaben implementant”, reitera.


Tortosa, 23 de Desembre de 2020

Movem Tortosa demana la implantació d’agents de Policia Local per regular el trànsit a les entrades i sortides dels centres escolars del municipi

El primer partit de l’oposició recull així la reclamació de les AMPAs de diferents escoles del municipi que demanen augmentar la seguretat viària al voltant dels centres escolars i millorar els fluxos de circulació

Les hores de més afluència de trànsit al nostre municipi coincideixen amb l’horari d’entrada i sortida dels centres escolars, sent el seu entorn els llocs on es concentra una major aglomeració tant de vianants com de vehicles. Situació que es veu agreujada en dies de pluja, on la congestió augmenta el perill en un entorn on s’espera la màxima seguretat.

AMPAs de diferents escoles del municipi demanen una gestió de la mobilitat al voltant dels centres educatius que n’augmenti la seguretat viària amb una regulació i ordenament del trànsit eficient que permeti un equilibri entre el trànsit rodat i els desplaçaments a peu.

La moció insta al Ple de l’Ajuntament a incorporar un/a Agent de Policia Local de manera fixa a les entrades i sortides dels centres escolars per tal de regular el trànsit i així incrementar la seguretat i la fluïdesa per evitar aglomeracions i situacions de perill, així com re-senyalitzar els passos de vianants i repassar la senyalització vertical al voltant dels centres escolars per dissenyar unes rutes d’accés segures.

Com explica el portaveu de Movem Tortosa Jordi Jordan “aquestes mesures estarien incloses dins d’un Pla específic de Seguretat Viària que ha de cobrir els accessos a les escoles del municipi, prioritzant les que presenten més incidències de trànsit fins cobrir tots els centres”. ”La situació excepcional de pandèmia que estem vivint ha evidenciat encara més el problema que suposen les aglomeracions a les entrades i sortides de les escoles i hem de treballar amb els centres i les AMPA’s per buscar-hi una solució que millore la seguretat i la mobilitat a llarg plaç”, reitera Jordan.

Tortosa, 15 de Desembre de 2020

Recuperem el Pont de Barques

Tortosa és una ciutat amb un envejable patrimoni tant cultural com natural, amb una història sempre lligada al riu, la nostra via de comunicació amb el món i que tant ha marcat la nostra idiosincràsia, el nostre caràcter, la nostra forma de comunicar-nos i d’entendre la nostra ciutat i el territori. El riu va determinar el naixement de la ciutat i la seva navegació en va ser motiu de prosperitat, no en va tot el que hi està vinculat té una gran importància per als tortosins i tortosines.

I el monument franquista no n’ha estat una excepció. Després d’anys de controvèrsia, finalment s’anuncia la seva retirada per part del vicepresident Pere Aragonès, la Consellera de Justícia Ester Capella i l’Alcaldessa de Tortosa Meritxell Roigé, escenificada en un dia simbòlic com és el 45è aniversari de la mort del dictador. Amb aquest anunci iniciem una nova etapa en la relació de Tortosa amb el riu, ja que podem recuperar aquest espai per a la nostra ciutat i els tortosins i tortosines.

És amb aquesta voluntat que Movem Tortosa va presentar la moció per reclamar la construcció d’una passarel·la que comunique Ferreries amb el nucli històric aprofitant la pilastra del mig del riu un cop la Generalitat en retiri el monòlit franquista, moció aprovada per 19 vots (Movem Tortosa, ERC, PSC i Junts) dels 21 que conforma el Ple de l’Ajuntament.

Aquest és el primer pas per recuperar el primer pont de Tortosa, l’únic pas estable que va existir entre Saragossa i el mar durant segles. Un pont de fusta i barques primer, que al segle XIX va passar a ser també el primer pont de ferro de la ciutat, conegut com Pont de la Cinta, que va ser dinamitat a l’abril de 1938 pels republicans en un intent d’impedir l’avanç de l’exèrcit franquista. Una maniobra de retirada que va marcar la Batalla de l’Ebre, deixant la ciutat amb més d’un 75% dels edificis malmesos i dividida física i ideològicament.

Sense oblidar el passat per mai repetir-lo però mirant endavant, iniciem una nova dinàmica en la vida econòmica i social de la ciutat. D’aquí la importància tant urbanística com simbòlica d’aquesta nova passarel·la, que passarà a ser nexe d’unió entre la ciutat històrica, Remolins i Ferreries. S’ha d’entendre com una oportunitat, ja que els ponts són un nexe de comunicació i d’unió de persones, comerç i de mons diferents, a vegades oposats i d’altres complementaris, a més a més de ser un mirador al riu. No només són un lloc de pas sinó de trobada i només la gent que viu en una ciutat que ha crescut a banda i banda de riu pot arribar a comprendre la importància dels ponts per a una ciutat i els seus habitants. Un pont millora la comunicació dels barris que connecta i conseqüentment li dona vida i prosperitat als seus comerços, apropant serveis a banda i banda de riu. Amb aquesta passarel·la salvem la barrera urbanística que suposa el riu i a la vegada afavorim nous models de mobilitat per a la ciutat.

En definitiva, es recupera així un espai per a tota la ciutadania, que esdevindrà un nou pas peatonal i de bicicletes, fent una ciutat més amable i dinàmica. Una transformació urbana que dignificarà l’espai i la ciutat, apropant encara més els seus barris, millorant la comunicació i la fluïdesa amb aquest nou eix d’unió.

Jordi Jordan Farnós, Portaveu del Grup Municipal Movem Tortosa