Movem Tortosa porta al ple municipal la defensa de la llengua amb una moció en suport de la immersió lingüística

Movem Tortosa ha anunciat que al proper ple municipal portarà a debat una moció en defensa de l’escola catalana i el model d’immersió lingüística, que ha demostrat ser un model d’èxit i consens construït durant els darrers 30 anys.

La proposta ha estat motivada per la decisió del Tribunal Suprem de no admetre el recurs de cassació del Govern de la Generalitat de Catalunya en contra de la sentència del TSJC que imposava la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum educatiu, fet que suposa la ruptura de la immersió lingüística en català que s’aplica en l’educació obligatòria.

La immersió lingüística és un model que té un amplíssim consens social, polític i pedagògic i ha demostrat ser un model d’èxit. Ha estat una aposta pedagògica i no pas ideològica, producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.

Cal recordar que no és la primera vegada que la dreta judicial ataca la solidesa del sistema educatiu català. La LOMCE va ser un exemple més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El tribunal suprem ja va dictaminar, en la disposició addicional 38, atorgar 6.000 euros a les famílies que demanessin escolarització en llengua castellana com a vehicular. El febrer de 2018, el Constitucional va anul·lar aquesta disposició de la LOMCE per entendre que envaïa competències perquè el règim lingüístic, a Catalunya, és competència autonòmica.

Jordi Jordan, portaveu de Movem Tortosa i responsable d’educació dins el grup parlamentari dels Comuns al Parlament, ha fet una valoració negativa de la sentència i el que suposa per al model d’escola catalana i ha afirmat que “tenim una llei amb un ampli suport polític, social i pedagògic, la Llei d’Educació de Catalunya, com la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu amb bons resultats acadèmics. L’alumnat assoleix els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües en finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, a garantir i a promoure la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada i per totes aquestes raons, l’hem de defensar a totes les institucions”, conclou Jordan.

Més enllà de posicionar-se en contra de la providència del Tribunal Suprem i l’atac a la immersió lingüística, la moció proposa concretament rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana, que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua i demanar al Govern de la Generalitat que adopti totes les mesures necessàries per garantir el model d’èxit de la immersió lingüística a l’escola, donar suport al nostre model d’escola i reconèixer el paper que la comunitat educativa ha tingut en defensa del model exitós, compromès amb la cohesió social que garanteix la igualtat d’oportunitats i que assegura el coneixement de totes dues llengües per part de l’alumnat.
A més a més, planteja defensar l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 30 anys, i per últim, comprometre’s a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi infants i joves per la seva llengua d’origen.

Tortosa, 7 de desembre de 2021.

Movem Tortosa demana protegir els arbres de la ciutat

Movem Tortosa ha presentat avui en roda de premsa la proposta que portarà a debat al proper ple municipal del mes de desembre. El primer grup de l’oposició planteja l’elaboració d’un catàleg d’arbres singulars i masses arbòries d’interès local.

La formació progressista presenta aquest catàleg “com un dels instruments de planificació i gestió que ens ha de permetre protegir el nostre patrimoni natural. Els arbres no només tenen interès des del punt de vista mediambiental o botànic, sinó que també tenen un paper rellevant en la història col·lectiva i per això hi ha exemplars que mereixen especial protecció per evitar-ne el seu deteriorament, degradació o desaparició; i un d’aquests instruments és aquest catàleg que portarem a debat”.

La moció proposa concretament instar els i les tècniques de l’àrea municipal competent a elaborar aquest catàleg, basat en criteris botànics, socials i/o històrics per tal de garantir-ne la seua protecció a nivell municipal. A més a més d’iniciar un procés públic de recull de propostes per introduir al catàleg, que haurien de ser valorades per l’equip tècnic designat per a la seua l’elaboració.

El portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, ha expressat que “a hores d’ara no s’ha elaborat cap pla d’arbrat com es va aprovar al ple a proposta de Movem Tortosa i les tales continuen, per això cal protegir al màxim tots els arbres que puguem davant d’un govern que no té cap sensibilitat vers el patrimoni natural, tot i les queixes continuades de la ciutadania. La Sra. Roigé ha arrencat tots els arbres de l’avinguda Colom a Ferreries, en breu arrencarà la meitat dels del carrer Cervantes i temem que continuï en esta dinàmica destructiva lluny de construir una Tortosa verda, d’aquí la importància d’aquest instrument de protecció i planificació” afirma.

Només a mode d’exemple i per poder visualitzar els valors que el primer partit de l’oposició pretén protegir i transmetre amb aquesta proposta, han anomenat 11 exemplars com mereixedors de comptar amb l’especial protecció que els atorgaria formar part del catàleg. En destaquem el pi del costat de la Oficina de Projectes i Explotació, al barri del Temple, per l’alçada i el gruix, l’Àlber de davant l’entrada del Museu de l’Ebre també al barri del Temple, per la seua envergadura i història (àlbers plantats històricament vora el riu). L’Àlber, situat al passeig de darrera el parc municipal, avui aparcament, per la seua antigor i història (testimoni de l’antic camp dels Titets). El Pi del carrer Sebastià Joan Arbó al barri del Temple, per la seua envergadura, resiliència (en urbanitzar el barri el van respectar) i testimoniatge (era l’arbre que identificava l’antic hort de Blasi, a sobre del qual s’ha urbanitzat tot aquest sector. L’Alzina, al parc municipal, davant l’Avinguda Generalitat, per la seua excepcional alçada i els pins del costat de l’Antic Escorxador, al barri de Remolins, per la seua història i antigor, ja que es van plantar durant una Festa de l’Arbre organitzada pel Consell Local d’Exploradors d’Espanya, el 30 de març de 1924.

Aquest catàleg, que pot incloure aquests exemplars si així ho consideren els tècnics i molts d’altres, passaria a ser un instrument fonamental a nivell tècnic per a la seua correcta conservació i protecció, a més de recollir les particularitats dels exemplars singulars de la nostra ciutat i les característiques dels gèneres botànics als que pertanyen. “El seu coneixement ens portarà a respectar-los i protegir-los com a béns preuats de la nostra ciutat i transmetre un llegat a les generacions futures, fent de Tortosa una ciutat més verda i saludable” ha conclòs Jordan.

Tortosa, 2 de desembre de 2021.