AVÍS LEGAL | Movem Tortosa

TITULARITAT

El titular és el Grup Polític Municipal Movem Tortosa – En Comú Guanyem
CIF: V55758619
Plaça Espanya número 1
43500 Tortosa – TARRAGONA
Registre de partits Polítics, –#-DADES REGISTRALS-#–

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:
Correu de protecció de dades: proteccio.dades@movemtortosa.cat
Correu del delegat de protecció de dades: delegat.proteccio.dades@movemtortosa.cat

CONDICIONS D’ÚS

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Movem Tortosa ofereix a través del seu site i entre d’altres s’obliga a no fer-los servir per:

 • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, homòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o qualsevol altra forma de discriminació no permeses per la nostra legislació.
 • provocar danys als sistemes físics i lògics de Movem Tortosa, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i/o modificar o manipular els seus missatges.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INSTRUDISTRIAL I ALTRES DRETS

Tots els elements que formen d’aquest lloc web, així com l’estructura, el disseny i el codi font d’aquesta, i els elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús), són titularitat de Movem Tortosa i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Tots els drets estan reservats. Els usuaris del lloc web únicament podran fer un ús privat i personal dels seus continguts. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Movem Tortosa. Podreu visualitzar els elements del lloc i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic.
Està absolutament prohibit lús del lloc web o dalgun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Movem Tortosa no assumirà cap responsabilitat derivada de l´ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d´infracció d´aquests drets per part de l´usuari.
Movem Tortosa es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicat o el disseny del portal.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La legislació aplicable és l’espanyola i per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pogués derivar de la utilització d’aquest lloc web, així com de la inscripció que es pogués realitzar a través d’aquesta, es declara com a jurisdicció competent als jutjats i Tribunals de Tortosa.

POLÍTICA PRIVACITAT | Movem Tortosa

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Segons s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com per la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), amb aquesta política de protecció de dades s’estableix la manera com es tracten les dades de caràcter personal obtinguts per Movem Tortosa.
Aquesta política es pot modificar en el temps, a causa dels canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades com a autoritat competent en aquesta matèria.

 1. Qui és el titular responsable del tractament de les vostres dades personals?

  El titular és el Grup Polític Municipal Movem Tortosa – En Comú Guanyem
  Plaça Espanya número 1
  43500 Tortosa – TARRAGONA
  Correu de protecció de dades: proteccio.dades@movemtortosa.cat
  Delegat de protecció de dades: Alberto Cachinero (delegat.proteccio.dades@movemtortosa.cat)

 2. Registre d’activitats

   1. Formularis web: petició d’informació, contacte, canal de denúncies, enquestes, inscripció
    Amb quines finalitats tractarem les seves dades?

    A Movem Tortosa, tractarem les dades personals d’aquells usuaris que deixi les seves dades a través del web per a les finalitats següents:

    • Formulari de subscripció a les newsletters o butlletins d’informació de Movem Tortosa: enviament d’informació sobre les activitats, argumentaris, o la posició política de Movem Tortosa que puguin ser del vostre interès.
    • Formularis de contacte: per atendre consultes que ens faci arribar.
    • Formularis del Canal de Denúncia: per atendre i gestionar peticions, reclamacions, queixes i/o denúncies.
    • Enviaments d’enquestes: amb la finalitat de conèixer una mica més sobre vostè, les vostres necessitats, la situació del nostre país i elaborar els nostres programes i elaborar els nostres programes per tal que ajudin a orientar el treball de les organitzacions sectorials, de les secretaries d’àrea, de les joventuts socialistes, de les fundacions vinculades o de les nostres organitzacions als diferents àmbits territorials.
    • Formularis d’inscripció a les activitats organitzades o en què col·labori Movem Tortosa: enviament d’informació per a la gestió de la seva participació a l’activitat en què s’hagi inscrit (assistència a actes concrets, consultes obertes a la ciutadania, participació en campanyes electorals com a voluntari o activista, …).
    • Formularis d’aplicacions de missatgeria instantània: per donar-vos d’alta al servei de missatgeria instantània corresponent (WhatsApp, etcètera) i rebre informacions i activitats de Movem Tortosa.
    Amb quina legitimació tractarem les vostres dades?

    La base legal per al tractament, de manera general, és el consentiment, que es considera atorgat acceptant la política de privadesa de Movem Tortosa (https://www.Movem Tortosa.es/politica-privacidad/) en base al que disposa l’art. 6.1.a) del RGPD. En cas que vostè, en qualsevol dels formularis existents a les diferents webs de Movem Tortosa, hagi acceptat l’enviament d’informació sobre les activitats de Movem Tortosa que poguessin ser del seu interès, les dades de caràcter personal proporcionades seran tractades per la formació política per mantenir-lo informat sobre la seva activitat, argumentari i posició política, emparant-se Movem Tortosa en el seu interès legítim en el cas en què es consideri que hi ha una relació jurídica amb vostè, o bé en el seu consentiment, en marcar la casella acceptant la present Política de privadesa, sempre que no existeixi una relació jurídica amb vostè.<

    Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

    Les dades es mantindran actives durant el temps en què es realitzi l’activitat per a la qual s’ha completat el formulari o el temps necessari per a la gestió de l’activitat o la petició objecte del mateix, mentre subsisteixi la relació jurídica amb vostè, en cas d’aquesta sigui la base legítima per al tractament; i mentre no se sol·licite la baixa o revocació del consentiment.

    ¿A qui els hi comuniquem?

    Les dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal, per jutges o tribunals en el marc duna investigació judicial i/o policial, i, si escau, derivat de les obligacions de control als partits polítics que corresponen al Tribunal de comptes o tribunals de comptes autonòmics.
    A més, és possible aquesta comunicació quan sigui necessària per al desenvolupament de la realització de la donació o l’execució dels microcrèdits, quan s’hagin de comunicar determinades dades personals a tercers que li prestin serveis, exclusivament per al funcionament correcte (empreses proveïdores de serveis informàtics , empreses de serveis de centre de trucades, …). En qualsevol cas, aquestes comunicacions de dades que podrien realitzar-se es faran com a encàrrec de tractament per part dels tercers, per a la prestació de serveis al Movem Tortosa. En aquest sentit, la formació política comptarà amb els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb els tercers que tractin o accedeixin a les dades de caràcter personal responsabilitat de Movem Tortosa, en compliment dels establerts a la normativa de protecció de dades.
    No es preveu transferència internacional de dades.

   2. Afiliacions
    Amb quines finalitats tractarem les seves dades?

    En cas que heu emplenat algun formulari d’afiliació, les vostres dades seran tractades per a les següents finalitats:

    • Gestió administrativa i organitzativa pròpia de Movem Tortosa i exercici dels seus drets i obligacions estatutàries.
    • Gestió del cobrament de quotes, si escau.
    • Gestió de la participació en els processos orgànics o delecció de candidats/es, o consultes.
    • Gestió per a la col·laboració com a voluntaris o activistes a les campanyes, anàlisi i acció electoral.
    • Gestió dels avals als processos de primàries o processos congressuals de Movem Tortosa.
    • Gestió d’accessos i ús de plataformes web de la militància i l’afiliació (portal del militant, carnet militància, portal de formació…)
    • Gestió de comunicacions periòdiques dutes a terme per Movem Tortosa a través de qualsevol mitjà (correu postal o electrònic, telèfon fix o mòbil, SMS, Internet, aplicacions de missatgeria instantània, etc.) la informació que considerem útil i les notícies més importants de la nostra activitat política, en particular les accions relacionades amb campanyes electorals, candidatures, convocatòries, processos de selecció, actes públics i discursos i presència dels nostres líders, etc.).
    Amb quina legitimació tractarem les vostres dades?

    La base legal per al tractament és el consentiment, en emplenar i subscriure els formularis d’afiliació corresponents, així com, derivat d’això, el desenvolupament dels drets i deures que deriven en l’execució dels elements que conformen la relació d’afiliat/da , així com l’interès legítim de la formació política, pel que fa a l’enviament d’informació. sobre la base del que disposa l’art. 6.1.a) del RGPD.

    Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

    Les dades seran conservades durant el temps que esteu donat d’alta com a afiliat/da, mentre no revoqueu el vostre consentiment, o mentre no us oposeu al tractament de les vostres dades per a l’enviament d’informació. Un cop finalitzada la seva relació amb Movem Tortosa, les seves dades seran bloquejades i custodiades durant el termini de prescripció legal. Transcorregut aquest termini, se’n procedirà a la destrucció.

    A qui els hi comuniquem?

    És possible la comunicació a tercers quan és necessari per al desenvolupament de les finalitats previstes, quan s’hagin de comunicar determinades dades personals a tercers que li prestin serveis, exclusivament per al seu funcionament correcte (empreses proveïdores de serveis informàtics, logística, empreses de serveis de centre de trucades…). En qualsevol cas, aquestes comunicacions de dades que podrien realitzar-se es faran com a encàrrec de tractament per part dels tercers, per a la prestació de serveis al Movem Tortosa. En aquest sentit, la formació política comptarà amb els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb els tercers que tractin o accedeixin a les dades de caràcter personal responsabilitat de Movem Tortosa, en compliment dels establerts a la normativa de protecció de dades.
    Movem Tortosa comunicarà les dades que siguin pertinents i necessàries a les empreses que siguin contractades, si escau, per a l’enviament massiu de comunicacions electròniques. A més, Movem Tortosa podrà atorgar l’accés a les seves dades a empreses que realitzen anàlisis estadístiques, demoscòpiques i sociològiques per a la realització d’informes i estudis que ajudin a complir les finalitats descrites. Movem Tortosa podrà comunicar aquelles de les seves dades necessàries als representants de les candidatures dels processos electorals interns previstos al Reglament Federal de Desenvolupament, exclusivament per al desenvolupament i durant aquests processos, així com a les fundacions vinculades al partit, perquè facilitin informació sobre les activitats.
    Sense perjudici d’això, les dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal, per jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
    No es preveu transferència internacional de dades.

 3. Quins són els drets dels usuaris en matèria de protecció de dades i com es poden exercir?

  Dret d’accés: el titular de les dades té dret a adreçar-se al responsable del tractament de les dades per conèixer si s’estan tractant o no les dades de caràcter personal i, en cas que s’estigui fent aquest tractament, a obtenir tota la informació relativa a aquestes dades.
  Dret de rectificació: lexercici daquest dret suposa obtenir la rectificació de les dades personals que siguin inexactes.
  Dret d’oposició: el titular de les dades es pot oposar que el responsable del tractament de les dades faci un tractament de les dades quan siguin objecte de tractament basat en una missió d’interès públic o en l’interès legítim, o quan tingui com a finalitat la màrqueting directe.
  Dret de supressió: el titular de les dades podrà sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres circumstàncies, ja no siguin necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recollits.
  Dret a la limitació del tractament: si se sol·licita aquest dret, les dades només seran conservades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  Dret a la portabilitat: si se sol·licita aquest dret, aquests seran remesos en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte o tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
  Per exercir els esmentats drets, podeu adreçar-vos al delegat de protecció de dades, acreditant la seva identitat, a través dels següents correus proteccio.dades@movemtortosa.cat i delegat.proteccio.dades@movemtortosa.cat, aportant la informació següent:

  • Nom i cognoms del sol·licitant
  • Fotocòpia del DNI o signatura digital
  • Adreça de contacte
  • ret que voleu exercir i sobre quines dades concretes formula la vostra petició

  Quan, s’hagin facilitat dades personals de caràcter personal a través d’algun formulari web d’alguna de les pàgines web d’àmbit territorial de Movem Tortosa, per a l’exercici dels drets cal indicar-la de cara a la gestió de l’exercici de drets d’una forma àgil i adequada.
  Si no obté la satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot reclamar davant l’autoritat de control competent en aquesta matèria, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), mitjançant un escrit adreçat a aquesta, al carrer Jorge Juan, 6 , 28001, Madrid, oa través de la seva pàgina web: https://www.aepd.es/es

 4. Vigència i modificació de la política de privadesa

  La Política de Privadesa establerta per Movem Tortosa està en vigor des de la data de la seva publicació a la web corresponent; l’usuari pot arxivar-la i/o reproduir-la.
  Aquesta Política podrà ser modificada per canvis en els requisits establerts per la legislació vigent a cada moment, per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l’actuació i estratègia de Movem Tortosa. Aquests canvis s’hauran de posar en coneixement a través d’aquest web, i si escau, a l’usuari.

 5. Seguretat en el tractament

  Movem Tortosa té implementats als seus centres de treball, locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc., les mesures de seguretat que la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal requereix. També ha adoptat les mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc., que evitin l’accés de tercers a les dades sense autorització, destrucció, modificació, reproducció, divulgació, transmissió o reutilització.
  Tot i això, sempre que vostè proporcioni informació personal a la xarxa, hi ha el risc que terceres persones, el control de les quals queda fora del nostre abast, puguin interceptar aquesta informació i utilitzar-la.
  Encara que a Movem Tortosa ens esforcem per protegir la informació personal i la seva privadesa, no podem garantir la seguretat de la informació que reveli a través de la xarxa i sota la seva responsabilitat.

POLÍTICA DE COOKIES | QUÈ SÓN LES COOKIES?

Política de Cookies

En aquesta política de Cookies podràs trobar informació sobre l’ús que es fan de les Cookies en aquesta pàgina web. En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), és d’obligació obtenir el consentiment exprés de l’usuari de totes les pàgines web que fas servir cookies prescindibles abans de navegar per elles.
De vegades, l’ús de les cookies pot estar relacionat amb el tractament de dades personals, per això, us recomanem que consulteu la nostra Política de Privadesa.

 1. Què són les Cookies?

  Les cookies són fitxers que permeten l’emmagatzematge al navegador de l’usuari que visita les pàgines web. La finalitat és emmagatzemar informació i recuperar la informació ja emmagatzemada. Solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, dades estadístiques, etc., l’objectiu de les quals és la personalització del contingut de la web en el seu perfil i necessitats.

 2. Quins tipus de Cookies hi ha?

  1. Segons l’entitat que les gestioni

   Cookies pròpies: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
   Cookies de tercer: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les Cookies.

  2. Segons la finalitat

   Cookies tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi, incloent-hi aquelles que l’editor utilitza per permetre’ns la gestió i operativa de la pàgina web i habilitar sobre funcions i serveis, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a zones restringides, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d’una comanda, gestionar el pagament, controlar el frau vinculació a la seguretat del servei, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, comptar visites a gamma de projectors la facturació llicències del programari amb què funciona el servei (lloc web, plataforma o aplicació), utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, habilitar continguts dinàmics o compartir contingut us a través de xarxes socials.
   També pertanyia a aquesta categoria, per la seva naturalesa tècnica, aquelles Cookies que permeti la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, com un element més de disseny o “maquetació” del servei ofert a l’usuari, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma basant-se en criteris com el contingut editada, sense que es recopili informació dels usuaris amb fines diferents, com pot ser personalitzar aquest contingut publicitari o altres continguts.
   Les cookies tècniques estaran exceptuades del compliment de les obligacions establertes a l’article 22.2 de la LSSI Quan permetin prestar el servei sol·licitat per l’usuari, com passava en el cas de les cookies enumerades als paràgrafs anteriors. No obstant això, si aquestes Cookies s’utilitzen també per a finalitats no exemptes quedaran subjectes a aquestes obligacions.
   Cookies de preferències o personalització: són aquelles que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que puc diferenciar sumi experiència de la d’altres usuaris, com ara l’idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l’usuari realitza una cerca, aspectes o contingut del servei en funcions del tipus de navegador a través del qual l’usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual accedeix al servei, etc.
   Si és el mateix usuari qui tria aquestes característiques (per exemple, si seleccioneu l’idioma d’un lloc web clicant a la icona de la bandera del país corresponent), les Cookies estaran exceptuades de les obligacions de l’article 22.2 de la LSSI por considerar-se un servei expressament l’usuari, sempre que les Cookies obeeixin exclusivament a la finalitat seleccionada.
   Cookies d’anàlisi o mesura: són aquelles que permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquest tipus de Cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma, per introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
   Cookies de publicitat comportamental: són aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada sobre hàbits de navegació, el qual permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funcions d’aquest.

  3. Segons el termini de temps que romanen activades

   Cookies de sessió: són aquelles dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa per conservar per a prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.
   Cookies persistents: són aquelles en què les dades segueixen emmagatzemades a l’acaben i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la Cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

 3. Quin tipus de cookies utilitzem?

  Cookies d’anàlisi. Són aquelles que, bé tractades per nosaltres o bé per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i realitzar mesuraments i anàlisis estadístiques. Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei d’anàlisi de pàgines web ofert per Google Inc. La informació que s’obté de Google Analytics no permet la identificació de l’usuari, i només es fa servir a efectes estadístics. Podeu obtenir més informació sobre Google Anaylitics a: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. També utilitzem píxel de Facebook per a publicitat i anàlisi, podent obtenir més informació a: https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142.
  Cookies estrictament necessàries. Són aquelles que us permeten navegar per la pàgina web i utilitzar les seves funcions essencials. Aquestes cookies no recullen cap informació sobre la vostra navegació que pugui ser utilitzada per accions de màrqueting o per recordar per quines pàgines ha navegat.

  Cookie Domini Tipus Descripció
  ___utmvc MovemTortosa.cat Analítica Aquesta Cookie s’utilitza per a la funció de Google Analytics. La Cookie emmagatzema les dades de les variables personalitzades a nivell de visitant.
  Pixel Facebooktd> MovemTortosa.cattd> Publicitat i Anàlisi https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376987456698744
  incap_ses_ MovemTortosa.cat Un altre Identificador de sessió i memòria cau./td>
 4. Com configurar les Cookies?

  L’usuari pot establir les seves preferències i configurar l’ús de les Cookies a través del panell de configuració accessible mitjançant el banner publicat al Portal.
  Així mateix, amb caràcter general, els navegadors ofereixen a l’usuari la possibilitat de gestionar les Cookies que instal·la un determinat lloc web, obtenir informació relativa a la durada de les mateixes i la possibilitat de desactivar, restringir, bloquejar o eliminar-les.
  La manera de configurar les Cookies segons els diferents navegadors són les següents:

  Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca
  Edge https://support.microsoft.com/es-es/topic/c%C3%B3mo-eliminar-archivos-de-cookies-en-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
  Firefox https://www.mozilla.org/ca-ES/privacy/websites/#cookies
  Safari https://support.apple.com/ca-gui/guide/safari/sfri11471/mac
  Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Canal de denúncies/reclamacions

Aquest Canal de Denúncies/Reclamacions posat en marxa per Movem Tortosa es configura com un mitjà de comunicació accessible de manera que puguin denunciar qualsevol il·lícit penal del qual tinguen coneixement, infraccions en matèria de privadesa, així com infraccions de les obligacions adquirides que poden suposar un incompliment de la nostra normativa interna (Estatuts Federals, Codi Ètic, etc.).
Les denúncies/reclamacions que es presentin a través d’aquest canal es tractaran per Movem Tortosa amb estricta confidencialitat per al denunciant, garantint-se que no es prendran represàlies de cap mena contra ell. Amb independència de l’anterior, s’exigirà la identificació i l’acreditació al denunciant.
Aquesta protecció al denunciant queda anul·lada amb caràcter general, en els casos següents:

 • Supòsits de denúncies/reclamacions falses o incertes als efectes d’iniciar les accions legals que corresponguin.
 • Existència d’un requeriment judicial que sol·liciti conèixer les dades completes de la denúncia/reclamació.
 • Quan per al correcte exercici del dret a una tutela judicial efectiva calgui per a la defensa en judici de l’organització.

El procés de gestió de la denúncia/reclamació serà el que s’indica a continuació:

 • Recepció i/o registre de la denúncia/reclamació a l’aplicació web del Canal. Es contestarà de forma immediata la recepció de la mateixa alhora que s’assignarà un número de registre per permetre la traçabilitat del procés.
 • Revisió preliminar del contingut. Contestació sobre actuacions futures.
 • Requeriment, si escau, d’informació addicional al denunciant/reclamant.
 • Avaluació i classificació de la denúncia/reclamació.

Gestió interna.

En funció de la matèria objecte de la denúncia/reclamació, tramesa de la informació i de l’anàlisi realitzada de la denúncia/reclamació per part del Departament de Compliment Normatiu, de la Comissió Federal d’Ètica i Garanties, el Comitè de Protecció de Dades o el Delegat de Protecció de Dades respectivament.
La tramitació per aquests òrgans serà d’acord amb allò establert als nostres Estatuts i al nostre Sistema de Compliment Normatiu.
Les dades identificatives de la denúncia/reclamació seran eliminades a la Plataforma Canal Denúncies, llevat que s’hagués produït un dels tres supòsits anteriorment indicats que donen lloc a la pèrdua de l’anonimat.
El sistema garanteix una aplicació justa, no discriminatòria i proporcional del règim sancionador dacord amb el sistema disciplinari aplicable i que es troba disponible juntament amb tota la documentació que conforma el Sistema de Prevenció de Riscos Penals.
Voleu comunicar una denúncia/reclamació, o consultar-ne una ja realitzada?