EL GRUP MUNICIPAL DE MOVEM TORTOSA PRESENTA UNA MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA DE L’ALLIBERAMENT DEL COL·LECTIU LGTBI.

El grup municipal de Movem Tortosa-Entesa, a través del seu portaveu a l’Ajuntament, Jordi
Jordan, presentarà al proper ple municipal la moció en motiu del dia de l’alliberament del
col·lectiu LGTBI.

En aquest sentit, Jordi Jordan, feia referència a l’oportunitat que l’Ajuntament de Tortosa,
aprofitant la redacció i treball d’un Pla Local per eradicar l’homofòbia, la lesfòbia, la bisfòbia i
la transfòbia, hauria de fer efectiva una de les reclamacions del col·lectiu LGTBI que passa per
penjar la bandera de l’arc iris al balcó de l’Ajuntament tal i com fan altres poblacions del
territori i del país tant el 17 de maig com el 28 de juny.

Tanmateix també es demana que el Govern de la Generalitat desplegui la Llei 11/2014
especialment en el seu règim sancionador.

Finalment, de la mateixa manera, s’insta el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar la Proposició
de Llei “ Proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión
de genero y características sexuales, y de igualdad social de lesbianes, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales (Ley de Igualdad LGTBI)” registrada el passat 4 de
maig al Congrés dels Diputats.

Deixa un comentari