La tarifació social dels tributs municipals i crear habitatge social, dos de les noves propostes de Movem Tortosa per a superar la crisi del COVID-19

Movem vol seguir fent a l’Ajuntament de Tortosa propostes i suggeriments que puguin ajudar la ciutadania a superar la crisi del coronavirus. En esta línia, el portaveu del grup municipal de Movem Tortosa, Jordi Jordan, ha donat a conèixer avui un grup de noves propostes que tenen com a eix vertebrador la voluntat de fer front a les desigualtats econòmiques i socials existents a la ciutat i que es veuran afectades per la crisi provocada per la pandèmia del COVID-19.

La primera de les propostes que Movem Tortosa traslladarà a l’equip de govern municipal és la necessitat d’establir un sistema de tarifació social dels tributs municipals, de manera que les famílies de la ciutat paguin de manera progressiva, depenent del nivell de renda de la unitat familiar. Prèviament a l’establiment d’esta mesura, es proposa que l’Ajuntament faci un estudi o diagnosi de les rendes de les unitats familiars i, a partir d’aquí, apliqui la tarifació social als principals impostos i taxes. Jordi Jordan ha defensat que “cal recuperar a Tortosa este debat que en altres ocasions Movem ja hem posat a sobre la taula amb mocions, perquè creiem que ara és el moment que l’Ajuntament de Tortosa faci un pas més per a garantir l’equitat social a la nostra ciutat i el pagament de tributs d’acord amb la realitat econòmica de cada família”.

La segona de les propostes de Movem Tortosa és la de posar en marxa polítiques municipals per a resoldre les mancances d’habitatge social a la ciutat. En este sentit, i en uns moments que la crisi desencadenada pel coronavirus agreujarà els problemes d’accés a l’habitatge d’algunes famílies, Movem reclama que l’Ajuntament de Tortosa dediqui part del pressupost a la rehabilitació d’immobles de propietat municipal perquè puguin ser destinats a col·lectius de joves, persones grans, famílies monoparentals o altres. “Amb esta política podríem començar a tenir un incipient parc d’habitatge social municipal i aconseguiríem donar facilitats d’accés a l’habitatge a persones que ara tenen dificultats, reactivar a les petites empreses de rehabilitació i construcció i millorar la imatge del centre de la ciutat i els barris històrics, on es concentren la major part dels immobles municipals que necessiten d’una rehabilitació urgent”, ha exposat Jordi Jordan.

La tercera de les propostes passa per tornar a reclamar l’establiment d’una línia local de microcrèdits per a autònoms i pimes que fos complementària a les ajudes que ja han posat en marxa la Generalitat de Catalunya i el govern de l’Estat. I, finalment, la quarta i darrera proposta és la creació d’una xarxa de punts wifi gratuït als diferents barris i pobles de la ciutat per tal de garantir que, “en estos moments que el món telemàtic està creixent de forma exponencial per les restriccions imposades per  l’emergència del coronavirus, s’ha de garantir que tota la ciutadania tingui un accés mínim i de certa qualitat a la xarxa”, ha dit el portaveu de Movem Tortosa.

Tortosa, 13 de maig de 2020