Movem Tortosa demana bonificacions per a renovables i vehicles elèctrics o de baixes emissions

Movem Tortosa ha presentat avui la seua proposta d’ordenances fiscals per l’any 2022, on aposta per la sostenibilitat i l’accés a la vivenda mitjançant la contenció de preus.

Entre el grup més important de propostes ens trobem les que tenen per objectiu el foment i la implantació de les energies renovables i les que van en la línia de crear mesures orientades al foment, la introducció i l’ús del vehicle elèctric i de baixes emissions.

En quan a les energies renovables, la formació progressista proposa bonificacions d’entre el 50 i el 95% per l’ús o implantació d’energia solar tèrmica i/o fotovoltaica, sempre i quan no s’estigui obligat a la seua instal·lació en el cas de l’IBI i l’ICIO, i d’un 50% en el cas de l’IAE per als que utilitzin l’energia solar o altres energies renovables en l’exercici de les activitats objecte de l’impost.

Movem Tortosa busca també amb aquestes ordenances incentivar els vehicles elèctrics i de baixes emissions amb l’aplicació de diverses mesures que van des de l’abonament de la taxa per l’estacionament a la zona blava o bonificacions a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. A més a més, introdueixen la bonificació del 80% per obres d’instal·lació d’infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics.

A més d’aquestes propostes marcades per la sostenibilitat, la formació progressista també ha presentat propostes que busquen augmentar l’oferta de locals i pisos de lloguer per tal de contenir-ne el preu i fer més accessible la vivenda i l’emprenedoria a la ciutadania, mitjançant bonificacions del 80% per aquells propietaris que reformin habitatges i locals buits i els destinin al mercat de lloguer amb un preu no superior a l’índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

En aquest sentit el portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, ha definit aquestes propostes com a “propostes realistes, positives i que busquen incentivar accions individuals que aporten un impacte positiu per tots els tortosins i tortosines”.

Tortosa, 27 de Setembre de 2021.