Movem Tortosa demana la implantació d’agents de Policia Local per regular el trànsit a les entrades i sortides dels centres escolars del municipi

El primer partit de l’oposició recull així la reclamació de les AMPAs de diferents escoles del municipi que demanen augmentar la seguretat viària al voltant dels centres escolars i millorar els fluxos de circulació

Les hores de més afluència de trànsit al nostre municipi coincideixen amb l’horari d’entrada i sortida dels centres escolars, sent el seu entorn els llocs on es concentra una major aglomeració tant de vianants com de vehicles. Situació que es veu agreujada en dies de pluja, on la congestió augmenta el perill en un entorn on s’espera la màxima seguretat.

AMPAs de diferents escoles del municipi demanen una gestió de la mobilitat al voltant dels centres educatius que n’augmenti la seguretat viària amb una regulació i ordenament del trànsit eficient que permeti un equilibri entre el trànsit rodat i els desplaçaments a peu.

La moció insta al Ple de l’Ajuntament a incorporar un/a Agent de Policia Local de manera fixa a les entrades i sortides dels centres escolars per tal de regular el trànsit i així incrementar la seguretat i la fluïdesa per evitar aglomeracions i situacions de perill, així com re-senyalitzar els passos de vianants i repassar la senyalització vertical al voltant dels centres escolars per dissenyar unes rutes d’accés segures.

Com explica el portaveu de Movem Tortosa Jordi Jordan “aquestes mesures estarien incloses dins d’un Pla específic de Seguretat Viària que ha de cobrir els accessos a les escoles del municipi, prioritzant les que presenten més incidències de trànsit fins cobrir tots els centres”. ”La situació excepcional de pandèmia que estem vivint ha evidenciat encara més el problema que suposen les aglomeracions a les entrades i sortides de les escoles i hem de treballar amb els centres i les AMPA’s per buscar-hi una solució que millore la seguretat i la mobilitat a llarg plaç”, reitera Jordan.

Tortosa, 15 de Desembre de 2020