Movem Tortosa porta al ple municipal la defensa de la llengua amb una moció en suport de la immersió lingüística

Movem Tortosa ha anunciat que al proper ple municipal portarà a debat una moció en defensa de l’escola catalana i el model d’immersió lingüística, que ha demostrat ser un model d’èxit i consens construït durant els darrers 30 anys.

La proposta ha estat motivada per la decisió del Tribunal Suprem de no admetre el recurs de cassació del Govern de la Generalitat de Catalunya en contra de la sentència del TSJC que imposava la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum educatiu, fet que suposa la ruptura de la immersió lingüística en català que s’aplica en l’educació obligatòria.

La immersió lingüística és un model que té un amplíssim consens social, polític i pedagògic i ha demostrat ser un model d’èxit. Ha estat una aposta pedagògica i no pas ideològica, producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.

Cal recordar que no és la primera vegada que la dreta judicial ataca la solidesa del sistema educatiu català. La LOMCE va ser un exemple més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El tribunal suprem ja va dictaminar, en la disposició addicional 38, atorgar 6.000 euros a les famílies que demanessin escolarització en llengua castellana com a vehicular. El febrer de 2018, el Constitucional va anul·lar aquesta disposició de la LOMCE per entendre que envaïa competències perquè el règim lingüístic, a Catalunya, és competència autonòmica.

Jordi Jordan, portaveu de Movem Tortosa i responsable d’educació dins el grup parlamentari dels Comuns al Parlament, ha fet una valoració negativa de la sentència i el que suposa per al model d’escola catalana i ha afirmat que “tenim una llei amb un ampli suport polític, social i pedagògic, la Llei d’Educació de Catalunya, com la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu amb bons resultats acadèmics. L’alumnat assoleix els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües en finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, a garantir i a promoure la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada i per totes aquestes raons, l’hem de defensar a totes les institucions”, conclou Jordan.

Més enllà de posicionar-se en contra de la providència del Tribunal Suprem i l’atac a la immersió lingüística, la moció proposa concretament rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana, que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua i demanar al Govern de la Generalitat que adopti totes les mesures necessàries per garantir el model d’èxit de la immersió lingüística a l’escola, donar suport al nostre model d’escola i reconèixer el paper que la comunitat educativa ha tingut en defensa del model exitós, compromès amb la cohesió social que garanteix la igualtat d’oportunitats i que assegura el coneixement de totes dues llengües per part de l’alumnat.
A més a més, planteja defensar l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 30 anys, i per últim, comprometre’s a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi infants i joves per la seva llengua d’origen.

Tortosa, 7 de desembre de 2021.