Un error històric

Les Terres de l’Ebre en general, i Tortosa en particular, han deixat perdre moltes oportunitats de progrés al llarg dels anys que han acabat en una situació de despoblament i desequilibri territorial. Tenim un gran potencial que no s’ha sabut treballar i potenciar per atreure inversió, negocis i desenvolupament i hem anat perdent importància i talent pel camí.

I hem arribat a un punt en què hem de treballar conjuntament tots els agents del territori per revertir aquesta situació. Ha de ser un objectiu comú que hem de tenir present en totes les nostres decisions i un gran exemple en pot ser la construcció del nou hospital de referència a les Terres de l’Ebre.
És evident que una ampliació en una ubicació clarament limitada no pot resoldre els problemes estructurals que té l’actual hospital. Continuaríem tenint un sol accés que travessa el centre de la ciutat, amb un aparcament limitat perquè no hi ha més espai disponible, l’edifici continuaria amb les mateixes deficiències i només s’hi afegirien més usuaris a un espai ofegat.

Aquest són els aspectes més evidents i que tots com a usuaris malauradament hem patit en algun moment, però n’hi ha d’altres que se’n deriven i que ens han explicat els professionals. Un nou hospital no ha de ser només més modern i amb més comoditats, també ha de permetre una adaptació al canvi com bé s’ha demostrat amb la pandèmia mitjançant ampliacions i especialitzacions, ha d’acollir una unitat docent que permeti uns futurs estudis de medicina i concentrar l’activitat del pacient agut. Això és rellevant, ja que permet als professionals treballar en xarxa, compartir coneixement, acumular expertesa i poder tractar més complexitat. I a partir d’aquí podríem retenir més professionals al territori atrets per les oportunitats de formació, coneixement i desenvolupament acadèmic que ara ens manquen i que una ampliació no solucionaria.

Davant tots aquests fets, decep profundament la posició que han adoptat la Sra. Roigé i ERC a Tortosa de tancament de files amb els seus i no amb el territori, votant al Ple municipal en contra d’una moció que demanava la construcció d’un nou hospital de referència per a Terres de l’Ebre a Tortosa.
Aquesta moció ha estat promoguda pel Col·legi de Metges i avalada per la Intercol·legial de les Terres de l’Ebre, que aplega més de 3000 professionals d’àmbits molt diversos que coincideixen en aquesta necessitat. A més a més, ha rebut també el suport d’empresaris, sindicats, la Lliga contra el càncer de les Terres de l’Ebre i tota la resta de partits.

Aquesta decisió de girar l’esquena al territori és un gran error històric que, si no es corregeix, pagarem nosaltres i les generacions futures. No ens podem conformar amb una ampliació i després “ja veurem”. Hem de ser persistents en el que volem, en el que necessitem per tenir el mateix accés als recursos i a les oportunitats que a la resta de Catalunya. No volem haver de marxar fora per rebre depèn quin tractament o operació, volem el mateix nivell assistencial que la resta de Catalunya.
Entitats, professionals, docents i usuaris del territori hem de ser capaços de crear un front comú heterogeni però sòlid, que defensi un projecte que té en compte les nostres particularitats i que no ens vingui imposat. Un projecte de consens que no canviï depenent del color de la Conselleria de Salut, perquè és de sentit comú, objectiu i respon a unes necessitats reals.

Aquests tipus de decisions són les que ens fan progressar o quedar enrere i no volem recular més. I menys quan parlem de la salut de les persones. La pandèmia ens hauria d’haver ensenyat que les retallades les acabem pagant cares i que la sanitat l’hem de veure com una inversió necessària, no pas com una despesa. Desgraciadament, no tothom es pot pagar una mútua o pot fer front a determinats quins tractaments.

I ara se’ns presenta l’oportunitat de tirar endavant aquest front comú del territori per un nou hospital. Com sempre havíem defensat, la Generalitat ara confirma que el projecte d’ampliació no és viable econòmicament degut a les limitacions del mateix emplaçament de l’actual hospital, limitat per les muralles. És ara el moment d’unir esforços i alçar la veu com a territori. Per això exigim a la Sra. Roigé que posi a disposició de la Generalitat els terrenys necessaris per a la construcció d’un nou Hospital de manera immediata, rectifiqui la seua posició i treballi pel futur de les Terres de l’Ebre.

Per què si es tira endavant l’ampliació, en uns anys tornarem a parlar dels mateixos problemes d’espai, accessibilitat, la qualitat assistencial i l’haver d’anar a altres hospitals per depèn quins tractaments o operacions. No haurem fet cap pas endavant per revertir el despoblament, la fuga de talent o aconseguir l’equitat territorial. Volem ser un territori d’ oportunitats i de progrés, per això Movem Tortosa celebrem el canvi de rumb de Salut però també demanem justícia territorial, valentia i voluntat política per rectificar i posar fil a l’agulla per aconseguir el nou hospital. Ser realista també és saber veure les necessitats i mancances del territori i treballar per tirar endavant projectes de progrés i futur que hi responguin.

Jordi Jordan Farnós és portaveu de Movem Tortosa i diputat al Parlament de Catalunya