Opina

Propostes Centre - Nucli Antic
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3.

On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant).

Agraïm per endavant la teua participació!

Revitalitzar els centenars de locals buits creant ajuts específics com ja fan moltes ciutats

Obrir la ciutat al riu, netejant les riberes i donant-li més dinamisme

Impulsar la creació de la primera llar d'infants pública al nucli urbà

Crear tarifes als aparcament soterrats de màxim 4 euros al dia

Millorar l'estat del Parc Teodor Gonzàlez i evitar més tales indiscriminades d'arbres

Reconvertir els antics terrenys de RENFE en un pulmó verd, amb restauració i aparcament

Augmentar la seguretat recuperant la figura del policia de barri i millorant l'enllumenat

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió.

Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Propostes Remolins
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3. On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant). Agraïm per endavant la teua participació!

Augmentar la seguretat, recuperant la figura del policia de barri i millorant l'enllumenat dels carrers.

Impulsar la construcció d'una nova escola al barri vinculada al Campus de la URV.

Recuperar l'antiga terrisseria del Call Jueu com a equipament per a la ciutat.

Crear un Pla de Millora del Call Jueu, pavimentant els carrers i impulsant la rehabilitació d'habitatges.

Incentivar la recuperació del Castell de Tenasses.

Millorar la neteja del barri, acondicionant contenidors i instal·lant més papereres.

Efectuar la canalització del Barranc del Cèlio.

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió. Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Propostes Sant Llàtzer
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3. On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant). Agraïm per endavant la teua participació!

Acondicionar el Centre Multiusos, adequant els accessos per persones amb mobilitat reduïda i instal·lant una bomba de calor.

Millorar la il·luminació de la passarel·la del canal, duent a terme també un manteniment de l'estructura.

Reforçar el servei de neteja.

Millorar les voreres del carrer Barcelona al seu tram final i les de la resta de carrers eliminant les barreres arquitectòniques.

Incorporar la figura del policia de barri i millorar la il·luminació.

Millorar el Parc dels Països Catalans, arranjament de la pista de futbol i enjardinament.

Dignificar la plaça del Tortosí Absent i el seu entorn, arreglant la font i els accessos a la plaça.

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió. Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?

Propostes Ferreries
Valora el nivell de prioritat de les següents propostes de l'1 al 3. On l'1 seria una proposta de màxima prioritat (urgent) i 3 de baixa prioritat (poc rellevant). Agraïm per endavant la teua participació!

Millorar la neteja, instal·lant més papereres, creant la figura dels agents cívics i perseguint les actituds incíviques.

Recuperar el camí de Sirga entre Ferreries i Jesús per la vora del riu, creant una nova zona verda per anar amb bici i a peu.

Pacificar el trànsit a l'Avinguda Ports de Caro i millorar la senyalització.

Crear nous aparcaments i eliminar la zona blava per les tardes i dissabtes.

Millorar la Rambla de Catalunya amb reposició de voreres i enjardinament.

Promocionar més activitats culturals i d’oci, donant suport a les associacions del barri.

Millorar el manteniment de les dos escoles del barri i crear itineraris segurs per als xiquets i xiquetes.

Millorar el manteniment de voreres, carrers i millorar la il·luminació.

Donar més suport al famós Carnestoltes, un dels símbols del nostre barri.

Tenim moltes més propostes al tinter, però també volem saber la teua opinió. Quina/es propostes afegiries a les valorades anteriorment?