Movem Tortosa presenta una moció reclamant la creació de punts wifi gratuïts a la via pública de Tortosa

Movem Tortosa defensarà al proper ple municipal una moció que demana iniciar un procés participatiu entre la societat civil de Tortosa per establir quins serien els llocs públics adients per a instal·lar punts gratuïts de connexió wifi, així com iniciar un pla per instal·lar-los buscant el finançament necessari tant amb fons propis com d’altres administracions.

Durant els darrers anys diversos municipis tant de tot Catalunya com de l’Estat Espanyol, seguint les directrius europees, han instal·lat punts de connexió wifi gratuït en l’espai públic. L’objectiu és millorar la connectivitat en el si de l’Europa digital per garantir que tots els ciutadans i ciutadanes europeus tinguin accés a internet i puguin beneficiar-se de serveis com ara la utilització de l’administració electrònica i per aquet motiu ofereix una sèrie de programes i subvencions a les quals s’han acollit diferents municipis.

En aquest sentit cal recordar que l’administració electrònica cada vegada és més present en tots els àmbits, la qual cosa s’ha accelerat amb la pandèmia del COVID-19 arran dels confinaments i de les conseqüents i lògiques limitacions a l’hora d’accedir tant a serveis públics com privats per evitar contagis.

En el cas de Tortosa, no hi ha cap punt de connexió wifi gratuït en l’espai públic del municipi. Tant sols existeixen connexions en alguns espais municipals, cosa totalment insuficient, tal i com marquen les directius europees. Tenint en compte que la pandèmia ha accelerat l’ús de les noves tecnologies així com la bretxa digital, tal i com expressen diferents estudis europeus, el primer grup de l’oposició “veu indispensable que tots els tortosins i tortosines tinguin connexió a internet per reduir les desigualtats d’accés a les noves tecnologies que es tradueixen en una limitació d’accés a serveis públics i privats, sense oblidar eines educatives i de formació”, exposa el portaveu de Movem Tortosa Jordi Jordan.

La moció insta el ple de l’ajuntament a iniciar un procés participatiu entre la societat civil de Tortosa per decidir quins haurien de ser els llocs públics adients per a instal·lar aquests punts wifi gratuïts, iniciar un pla per instal·lar-los buscant el finançament necessari tant amb fons propis com d’altres administracions i comunicar els acords a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat.

Tortosa, 30 de Novembre de 2020