Reus, Vic i Tarragona…i a Tortosa, no?

Hem encès ja les llums de Nadal per donar sortida a l’època més màgica de l’any, plena de regals i trobades familiars. Aquest és també el tret de sortida per a les compres nadalenques, el moment més important per a molts comerços de la nostra ciutat.

I és en aquest context en què es fa més evident una de les grans problemàtiques  que s’ha anat agreujant exponencialment en els darrers anys a la nostra ciutat, el creixent número de locals i espais buits, que tot i que es reparteixen per tota la ciutat, es concentren especialment a la zona centre, la gran artèria comercial de Tortosa.

Davant aquesta problemàtica que afecta la ciutat en totes les vessants, Movem Tortosa hem decidit fer una diagnosi del nombre de locals buits per analitzar amb dades objectives a la mà la situació i per tal d’activar projectes que contribueixin a revertir aquesta situació. Aquest anàlisi ens ha permès detectar 205 locals buits que abans eren comerços només al nucli antic i al centre. Un nombre alarmant si tenim en compte que aquest no inclou els locals buits que mai han arribat a albergar un comerç.

Per altra banda, cal dir que aquest fenomen és multicausal. Si bé la pandèmia i les ventes per internet han agreujat la situació, la manca d’ajuts per part de les diferents administracions i el trasllat dels negocis a altres zones de la ciutat propiciada per la degradació urbanística del centre comercial, han tingut un paper rellevant que ha afavorit al tancament de molts comerços.

Davant aquesta situació, és urgent i necessari que l’Ajuntament actuï i ho faci sense més retards per evitar que aquesta sigui una situació de difícil retorn, tal i com va passat amb el casc antic, una zona plena de vida als anys 80 i que ara necessita de grans actuacions per a la seua recuperació.

És per això, que com ja han fet altres ciutats comercials amb èxit, vam proposar al Ple municipal passar a l’acció per contribuir a revertir aquesta situació i reactivar el comerç de la nostra ciutat a través de la iniciativa “Tortosa locals vius”. Un projecte d’ocupació i dinamització dels locals buits de la ciutat per revitalitzar estratègicament el comerç, incidint de forma específica en aportar solucions a aquelles zones de la ciutat que tenen un major nombre de locals buits.

Concretament, aquest projecte comptaria amb quatre fases que han de culminar donant vida a locals comercials ara desocupats. En una primera fase, cal identificar i definir l’estratègia en dos vessants. Per una part, cal determinar els eixos i carrers on cal prioritzar actuacions i per altra banda, especificar la tipologia de comerços que volem implantar.

En les següents fases, cal posar en valor els espais buits, mitjançant propostes temporals que el que pretenen es donar visibilitat a l’oferta i fer-la atractiva als possibles emprenedors, a més de i negociar i mediar amb tots els agents involucrats en el procés de reactivació.

La última fase, seria la d’implantació d’aquests nous negocis estratègics a través de la crida i acompanyament per part de l’Ajuntament, que es traduiria en una línia d’ajuts que haurien de finançar com a molt el 50% de la inversió, sempre amb un topall d’entre 15.000 i 20.000 euros.

Per altra banda, per rebre aquests ajuts els negocis haurien de complir amb una sèrie de requisits, tot per crear un model de consum d’impacte positiu a la ciutat, tant social com mediambientalment.

Així doncs, es valorarien indicadors socials, ambientals i econòmics, com poden ser la contractació preferent de persones de col·lectius prioritaris com dones o joves de 18 a 29 anys, l’eficiència energètica i la reducció de residus, o bé el disposar d’un mínim de proveïdors de productes i serveis de proximitat, entre altres exemples.

La proposta, va ser aprovada per la majoria de grups del plenari, però no va comptar amb el suport de la Sra. Roigé, que lluny de fer autocrítica  tenint com tenim el centre, va argumentar que tot estava correcte i que no calia tirar endavant esta mesura que ciutats com Vic, Tarragona o Reus ja fa anys que apliquen. Una demostració més de la miopia política i falta d’humilitat en que el govern està instal·lat. Tanmateix, des de Movem Tortosa seguirem treballant i proposant millores a la ciutat com fem cada mes en cada ple, més enllà del rebuig i menyspreu al que el govern municipal ens té acostumats.

 

Jordi Jordan Farnós és portaveu de Movem Tortosa i diputat al Parlament de Catalunya